Маньківська громада
Черкаська область, Уманський район

20.10.2022 р. Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу

                                                                                                                  

Фото без опису

МАНЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
 ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                

 від  18.10.2022  р.            смт Маньківка                       136-22

         

Про затвердження Умов конкурсу

з визначення підприємства (організації)

для  здійснення функцій робочого органу

 

Відповідно до  підпункту 12  пункту "а" статті 30, статті 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (зі змінами), виконавчий комітет селищної ради:

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для  здійснення функцій робочого органу з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної територіальної громади (далі - Умови), (додаються).

2. Організацію проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу покласти на сектор економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету селищної ради.

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою та покладаю на сектор економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету селищної  ради.

 

 

Селищний  голова                                                        Валерій ІВАСЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

селищної ради

від 18.10.2022  № 136-22

 

Умови

конкурсу з визначення підприємства (організації)

для   здійснення   функцій робочого органу з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських  та приміських  автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Ці Умови розроблені відповідно до вимог статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт" та постанови Кабінету Міністрів України від    3 грудня 2008 року № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (зі змінами) і застосовуються для визначення підприємства (організації), що буде залучене на конкурсних умовах за договором для здійснення функцій робочого органу, з підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників конкурсу з перевезення пасажирів на  міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної територіальної громади (далі – конкурс).

1.2. Ці Умови визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу і є обов’язковими для комітету з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу (далі – комітет), підприємств (організацій), що претендують на участь у конкурсі (надалі – претендентів) та Організатора.

1.3. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах підприємства (організації) незалежно від форми власності, яке спроможне якісно виконувати функції з підготовки матеріалів при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної територіальної громади, приймання документів на конкурс, перевірка достовірності одержаної від перевізника – претендента інформації, їх аналіз та оцінка відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовка паспортів автобусних маршрутів, аналіз одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.

1.4. Терміни, що містять ці Умови, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що перелічені у пункті 1.1. цих Умов.

1.5. Організатором проведення конкурсу є виконавчий  комітет Маньківської селищної  ради (далі – Організатор).

1.6. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор.

1.7. Конкурс є відкритим для всіх претендентів.

1.8. Предметом конкурсу є надання права підприємству (організації) здійснювати функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної територіальної громади (далі – Робочий орган).  Функції,  визначені пунктом 14 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081(зі змінами).

1.9. При проведенні конкурсу інтереси претендента представляє його керівник або інша особа, повноваження якої підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації, оформленої згідно з вимогами чинного законодавства України.

1.10. Організатор покладає функції із реєстрації документів на участь у конкурсі та надання роз’яснень претендентам щодо оформлення документів на участь у конкурсі на секретаря комітету з визначення робочого органу.

2. Підготовка конкурсу

2.1. Для підготовки та проведення конкурсу Організатор утворює комітет з визначення робочого органу ( далі – Комітет).

Організатор розміщує не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити наступну інформацію:

2.1.1. перелік документів, що подаються на участь у конкурсі;

2.1.2. предмет конкурсу;

2.1.3. умови конкурсу;

2.1.4. кінцевий строк подачі та поштова адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

2.1.5. місце, дата i час проведення конкурсу.

3. Кваліфікаційні вимоги до претендентів

3.1. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що  мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень (проведення конкурсів, тендерів та інших заходів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, досвід із забезпечення розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування);

3.2. До участі в конкурсі не допускаються підприємства (організації), які:

3.2.1. надають послуги з перевезень;

3.2.2. провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень;

3.2.3. представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

3.2.4. подали для участі у конкурсі недостовірну інформацію.

 4. Подання документів на конкурс

4.1. Для участі в конкурсі претендент подає секретарю комітету у визначений у оголошенні термін такі документи:

4.1.1. заяву на участь у конкурсі за встановленою Організатором формою (додаток до цих Умов);

4.1.2. копію  документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) (не менш як три роки) у галузі організації пасажирських перевезень;

4.1.4. копію документів, що підтверджують  наявність матеріально-технічного забезпечення ( у разі наявності);

4.1.6. копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту, їх досвід роботи та кваліфікацію.

Копії документів, що подаються на конкурс, завіряються в установленому законодавством порядку.

4.2. Претендент подає документи в конверті (пакеті), на якому зазначається його найменування та адреса з поміткою "Заява про участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу".

4.3. Строк для подання документів на конкурс становить 30 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

4.4. Документи приймаються та реєструються секретарем комітету в журналі реєстрації заяв про участь у конкурсі в присутності особи, яка їх подає.

4.5. Усі документи складаються державною мовою.

4.6. Документи, які надійшли після встановленого строку, не розглядаються, не реєструються і повертаються претенденту.

4.7. Документи, оформлені не належним чином, чи подані не в повному обсязі, повертаються претенденту з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь у конкурсі підприємства  (організації)  мають можливість виправити протягом двох днів та подати документи повторно.

За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі претендент має право звернутися до секретаря комітету, який зобов’язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором претендента) протягом трьох робочих днів.

4.8. Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі та надійшов в зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від претендентів, подається на розгляд комітету.

4.9. Конверт (пакет) відкривається комітетом наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

4.10. Комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від підприємства (організації) та складає списки претендентів.

 

5. Проведення конкурсу та визначення переможця

5.1. При визначенні переможця комітет враховує основні критерії відбору переможця.

5.1.1 Основні критерії відбору переможця:

найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень (не менше трьох років);

кількість фахівців з питань організації пасажирських перевезень;

наявність приміщення, матеріально-технічного та програмного забезпечення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників.

5.2. На засідання комітету запрошуються всі претенденти, у присутності яких оголошуються надані в конверті (пакеті) документи для участі в конкурсі.

5.3. Претенденти мають право надавати роз’яснення щодо наданих ними документів для участі в конкурсі.

5.4. У разі відсутності на конкурсі представника претендента, комітет розглядає документи, надані претендентом в конверті (пакеті) для участі в конкурсі, про що зазначається в протоколі засідання комітету.

5.5. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), що за оцінкою комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, він може бути визнаний переможцем конкурсу.

5.6. Рішення про результати конкурсу приймаються  комітетом на засіданні у присутності не менше ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комітету, а в разі його відсутності – заступника голови комітету.

5.7. Рішення  комітету щодо визначення переможця конкурсу оголошується на відкритому засіданні комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

5.8. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

5.9. Рішення комітету щодо визначення переможця конкурсу в 3-денний строк оформляється протоколом, який підписують присутні на засіданні голова, заступник голови, секретар та члени комітету та надається представнику Організатора для зберігання протягом 10 років, в разі надходження письмового запиту витяг з протоколу надсилається переможцю та іншим претендентам.

5.10. З переможцем конкурсу Організатор протягом 10 календарних днів з моменту прийняття рішення, зазначеного у пункті 5.9 цих Умов, укладає договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії Договору встановлюється за домовленістю між Організатором та робочим органом, але не більше як на три роки.

У разі відмови підприємства (організації), що за рішенням  комітету визнане переможцем, від підписання договору про виконання функцій робочого органу, або його розірвання з переможцем конкурсу, договір може бути укладений з претендентом, який зайняв друге місце.

У разі відмови претендента, який зайняв друге місце, від укладення договору про виконання функцій робочого органу з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної територіальної громади, конкурс здійснюється Організатором самостійно, однак протягом періоду не більше як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

5.11. У разі порушення Умов проведення конкурсу особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора. Скарга може бути подана не пізніше 30 днів після одержання копії рішення Комітету.

Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень організатор скасовує рішення Комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом 15 календарних днів з моменту одержання.

5.12. Спори, що виникають за результатами конкурсу, вирішуються у порядку,  встановленому чинним законодавством України. 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                    Наталія КУНИЦЬКА

 

Додаток до Умов конкурсу

з визначення підприємства

(організації), що здійснює

функції робочого органу

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу  з організації та   проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної територіальної громади

 

Відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний транспорт" та оголошення ____________________________________________________________________

(найменування організатора)

у _____________________________________________________________________________

                           (назва та номер друкованого видання)

_____________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

претендую на одержання права здійснювати функції робочого органу з організації та   проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної територіальної громади, та організатором якого є виконавчий комітет Маньківської селищної ради: приймання документів на конкурс, перевірка достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації та її аналіз, оцінка відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

  1. Загальні дані

Повне найменування суб’єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорочене найменування суб’єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобільний телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Місцезнаходження суб’єкта господарювання

Країна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекс

 

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто (село)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Будинок

 

 

 

 

Корпус

 

 

 

Квартира (офіс)

 

 

 

 

 

 

  1. Банківські реквізити

Розрахунковий рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МФО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Додаткова інформація

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Перелік документів, що додаються до заяви

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У зв’язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

з умовами проведення конкурсу ознайомлений;

згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов проведення конкурсу, визначених організатором;

з об’єктом конкурсу та його основними характеристиками ознайомлений;

всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;

на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;

у разі перемоги згоден укласти договір.

Керівник підприємства (організації)_________________ ______________

МП                                                                 (підпис заявника)          (П.І.Б.)

Заяву прийнято ___ ___________ 20__ р.

______________________________________________________________________________

     (П.І.Б., посада та підпис особи, яка прийняла документи) та внесено за № _______ до журналу обліку.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень