Маньківська громада
Черкаська область, Уманський район

Положення про Службу

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

МАНЬКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

І. Загальні положення

 

1.1.СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ МАНЬКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі - Служба) є виконавчим органом  Маньківської селищної ради, утворюється рішенням селищної ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,  постанови КМУ «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей» і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

1.2.Вищим органом управління служби є Маньківська селищна рада.         

1.3.Виконавчим органом управління є начальник служби у справах дітей Маньківської селищної ради.

1.4. Служба є підзвітною і підконтрольною Маньківській селищній раді, підпорядкована її виконавчому комітету, селищному голові.

1.5. Служба є юридичною особою, неприбутковою організацією, не має самостійного балансу, рахунків в органах Державної казначейської служби України та установах банків, фінансове обслуговування здійснюється відділом фінансів, бухгалтерського обліку і звітності апарату виконавчого комітету Маньківської селищної ради.                                                  

1.6. Повне найменування служби: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ МАНЬКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ. Скорочена назва: ССД  МАНЬКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

 

1.7. Юридична адреса Служби: 20101, Україна, Черкаська область, Уманський район, селище міського типу Маньківка, вулиця Шевченка, будинок 9.

1.8. Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства Маньківської селищної ради. Посадовим особам Служби видаються службові посвідчення встановленого зразка. Засновником Служби є Маньківська селищна рада (ідентифікаційний код-25659958; місце знаходження: 20101, Україна, Черкаська область, Уманський район, селище міського типу Маньківка, вулиця Шевченка, будинок 9.

1.9. Служба належить до комунальної власності Маньківської селищної територіальної громади в особі Маньківської селищної ради. У своїй діяльності керується Конституцією і законами  України, а  також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, Нацсоцслужби,  рішеннями селищної ради, виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 

ІІ. Основними завданнями служби є:

 

1) реалізація державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей,  запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в сімейні форми виховання;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до патронатних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;

8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території селищної ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

12) організація роботи, пов‘язаної із захистом персональних даних при їх обробці у службі у справах дітей  Маньківської селищної ради, в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних.

 

ІІІ. Служба відповідно до покладених на неї завдань  забезпечує:

 

  1. роботу єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
  2. прийом від районних державних адміністрацій особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які походять з відповідної територіальної громади, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і проживають (перебувають) у відповідній територіальній громаді; 
  3. облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, які можуть бути усиновлені; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які переїхали з інших територій; усиновлених дітей, за умовами проживання та виховання яких здійснюється нагляд; дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; кандидатів в усиновлювачі;
  4. облік нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей, які до утворення служби у справах дітей селищною радою перебували на відповідному обліку у службах у справах дітей районних державних адміністрацій;
  5. ведення прийому громадян з питань, що стосуються соціального захисту дітей;
  6. надання інформації та проведення консультацій щодо діяльності органу опіки та піклування, служби у справах дітей, форм влаштування дітей, з питань застосування законодавства щодо захисту прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  7. виявлення дітей, залишених без батьківського піклування (зокрема, знайдених, підкинутих, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека);
  8. реєстрацію народження дитини підкинутої, знайденої, покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, дитини, мати якої померла чи місце проживання матері якої встановити неможливо;
  9. тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування, та прийняття рішень про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і були охоплені різними формами тимчасового влаштування, до батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема: 

- готує клопотання про влаштування дітей у притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей та сімей, підпорядковані обласній державній адміністрації (обласній раді) або іншому місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування);

- готує проект рішення про влаштування дитини в заклад, підпорядкований виконавчому органу міської ради територіальної громади, проект рішення про її вибуття із такого закладу;

10) влаштування дитини у сім’ю родичів, знайомих та вибуття з такої сім’ї;

11) влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя та вибуття з неї;

12) вжиття заходів щодо надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, його зміни;

13) вжиття заходів щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу; до закладу освіти, охорони здоров’я або іншого дитячого закладу;

14) організацію та проведення разом з іншими структурними підрозділами виконавчого органу міської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин бездоглядності і безпритульності дітей (організацію профілактичних заходів (рейдів);

15) ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

16) захист житлових і майнових прав дітей, зокрема розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження майна, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають; представлення інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на час здійснення їх права на спадкування;

17) вжиття заходів щодо повернення в Україну дітей, позбавлених батьківського піклування, які є громадянами України: взаємодію із закордонними дипломатичними установами України, організацію зустрічі дитини на території України, її тимчасового влаштування;

18) повернення дітей-іноземців до місць їхнього постійного проживання;

19) соціальний захист дітей, розлучених із сім’єю, дітей-біженців, дітей, які потребують додаткового захисту;

20) підготовку рішень виконавчого органу міської ради як органу опіки та піклування про його висновки при розгляді судом спорів щодо імені, прізвища, по батькові дитини, участі одного з батьків у її вихованні, місця проживання дитини;

21) соціальний захист внутрішньо переміщених дітей, у тому числі:

- вжиття заходів щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок
  воєнних дій та збройних конфліктів;

- подання заяви від імені дитини, що прибула  без супроводу законних представників, про взяття її на облік як особи, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції / операції об’єднаних сил, до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації; 

22) участь у допиті малолітніх і неповнолітніх свідків, участь у судовому розгляді неповнолітнього обвинуваченого;

23) здійснення контролю за цільовим використанням аліментів;

24) перевірку за необхідності умов роботи працівників, яким не виповнилось 18 років, на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності;

25) розгляд на засіданні комісії з питань захисту прав дитини питання про доцільність цілодобового перебування дитини в закладі незалежно від типу, форми власності та підпорядкування за поданням структурного підрозділу з питань освіти, охорони здоров’я або соціального захисту населення органу опіки та піклування (залежно від типу закладу, до якого зараховується дитина на цілодобове перебування) та підготовку відповідного рішення.

26) соціальний захист дітей, постраждалих від жорстокого поводження, в тому числі домашнього насильства та торгівлі людьми (далі – постраждала дитина), зокрема:

- розроблення та виконання заходів із захисту прав та законних інтересів постраждалої дитини та дитини-кривдника;

- прийом та розгляд заяв і повідомлень про домашнє насильство та торгівлю людьми стосовно дітей та за участю дітей;

- інформування постраждалої дитини, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, про права, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

- інформування дитини-кривдника, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

- влаштування дитини в центр соціально-психологічної реабілітації дітей, притулок для дітей служби у справах дітей, інші установи для дітей незалежно від форми власності та підпорядкування, в яких створено належні умови для проживання, виховання, навчання та реабілітації дитини відповідно до її потреб, а також здійснення контролю за умовами її перебування, надання допомоги у разі неможливості проживання дитини з батьками, іншими законними представниками у зв’язку із вчиненням ними торгівлі дітьми, домашнього насильства стосовно цієї дитини або за її участю;

- проведення профілактичної роботи з батьками, іншими законними представниками дитини щодо запобігання торгівлі людьми, домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей;

- порушення перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків під час виявлення фактів торгівлі дітьми, домашнього насильства, а також під час роботи з постраждалою дитиною, дитиною-кривдником;

- взаємодія з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сферах запобігання та протидії торгівлі людьми, домашньому насильству;

- проведення інших передбачених законодавством заходів у сферах запобігання та протидії торгівлі людьми, домашньому насильству стосовно дітей чи за участю дітей.

28) проведення заходів щодо збору та подання до служби у справах дітей відповідної районної державної адміністрації документів, які:

- підтверджують наявність правових підстав для усиновлення дитини відповідно до вимог Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 (зі змінами, для взяття дитини на місцевий облік дітей, які можуть бути усиновлені;

- необхідні для влаштування дитини до прийомної сім’ї відповідно до Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 (зі змінами), дитячого будинку сімейного типу відповідно до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 (зі змінами), сім’ї патронатного вихователя відповідно до Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148 (зі змінами);

29) на прохання служби у справах дітей відповідної районної державної адміністрації фахівці служби у справах дітей залучаються до заходів щодо організації знайомства дитини з кандидатами в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, встановлення контакту; складання акта про знайомство кандидатів з дитиною, а також залучення до розгляду документів громадян, які виявили бажання усиновити дитину (у тому числі одним із подружжя дитини іншого з подружжя), до обстеження умов проживання усиновлювачів та складання відповідного акта.

30) розглядає звернення власника підприємства,  установи  або організації усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

31) проводить інформаційно- роз′яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

32) здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», до служби у справах дітей виконавчого комітету Маньківської селищної ради;

33) надає консультації запитувачам  публічної інформації під час оформлення запитів на інформацію;

34) забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповідей в порядку та в строки, визначені Законом України  «Про доступ до публічної інформації»;

35) представляє орган опіки та піклування Маньківської селищної ради в суді, прокуратурі, правоохоронних та інших органах, установах, організаціях з питань, що стосуються дітей;

36) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;

 

ІV. Служба має право:

 

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов‘язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) одержувати в установленому законодавством порядку від інших відділів Маньківської селищної ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, до суду, прокуратури, правоохоронних та інших органів, установ, організацій у разі порушення прав та інтересів дітей.

5) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших відділів Маньківської селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Маньківської селищної ради у сфері соціального захисту дітей;

7) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

8) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

 

V.  Організація роботи

 

1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє зі службами у справах дітей обласної та районної державних адміністрацій, іншими суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, соціальними закладами усіх форм власності, громадськими організаціями, з іншими структурними підрозділами, відділами виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою.

3. Начальник служби повинен мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 5 років.

4. Начальник служби:

1)  здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

2) розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, очолює та контролює їх роботу та положення про Службу;

3) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Маньківської селищної ради;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

5) звітує перед головою Маньківської селищної ради про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

7) за необхідності бере участь в роботі виконавчого комітету, сесій селищної ради, інших заходах, що проводяться селищною радою та виконавчим комітетом;

8) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами селищної ради, з службами у справах дітей обласної, районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва селищної ради;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

10) забезпечує виконання покладених на Службу завдань;

11) вносить голові ради пропозиції щодо структури та штатного розпису Служби;

12) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

13) у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

14) у межах своєї компетенції видає накази, організовує підготовку проектів рішень  виконавчого комітету та селищної ради, контролює їх виконання;

15) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані селищним головою Маньківської селищної ради.

6. Штатний розпис та кошторис служби затверджується сільським головою за пропозиціями начальника служби до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених нормами чинного законодавства.

7. Ліквідація або реорганізація Служби проводиться селищною радою у порядку, визначеному чинним законодавством України. У разі припинення юридичної особи - Служби (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету селищної територіальної громади.

 

VI. Зміни та доповнення до положення

 

Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Маньківської селищної ради.

Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

Рішення Маньківської селищної ради, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подається згідно чинного законодавства.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень