Маньківська громада
Черкаська область, Уманський район

20.10.2022 р. Про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної територіальної громади

Фото без опису

МАНЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
 ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                                                                Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                

 від  18.10.2022  р.            смт Маньківка                       137-22

 

 

Про затвердження Умов конкурсу

з перевезення пасажирів на міських

та приміських автобусних маршрутах

загального користування, що проходять

у межах Маньківської селищної

територіальної  громади

 

Відповідно до підпункту 10 пункту "а"  статті 30, статті 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (зі змінами), виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1.  Затвердити Умови  конкурсу з  перевезення пасажирів на міських  та приміських  автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної територіальної громади (далі – Умови)   (додаються).

2. Затвердити кошторис витрат,  пов’язаних  з підготовкою та проведенням конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної територіальної громади (додається).

3. Встановити розмір плати за участь у конкурсі в розмірі 494,00 грн (чотириста дев’яносто чотири гривень 00 копійок).

4. Плату за участь у конкурсі вносити  перевізнику-претенденту на рахунок Маньківської селищної ради для зарахування по коду доходу 24060300  «Інші  надходження» загального фонду бюджету Маньківської селищної територіальної  громади. 

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою та покладаю на  сектор економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету селищної  ради.

 

Селищний  голова                                                              Валерій ІВАСЮК

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення виконавчого комітету селищної ради

від 18.10.2022  № 137-22

 

 

УМОВИ КОНКУРСУ

з перевезення пасажирів на міських  та приміських  автобусних маршрутах

загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної  територіальної громади

 

 1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських  автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної  територіальної громади, (далі – Умови), розроблено відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт", Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (далі – Порядок), Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованого Міністерством юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.
 2. Терміни, що містять ці Умови, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що перелічені у пункті 1 цих Умов.
 3. Організатором перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної  територіальної громади виступає виконавчий комітет  Маньківської селищної ради (далі - Організатор).  
 4. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту; створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом; покращення якості та доступності пасажирських перевезень; створення конкурентного середовища; забезпечення оновлення рухомого складу; підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів; забезпечення виконання соціально значущих перевезень.
 5. Ці Умови поширюються на Організатора, членів конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських  та приміських  автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної територіальної громади та перевізників-претендентів. Виконання цих умов є обов’язковим.
 6. Конкурс з перевезення пасажирів на міських та приміських  автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної  територіальної громади (далі – Конкурс) проводиться  відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний  транспорт" та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.
 7. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор. Для підготовки та проведення Конкурсу Організатор утворює конкурсний комітет з організації  та  проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських  автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної  територіальної громади.
 8. До участі в Конкурсі допускаються всі автомобільні перевізники, які відповідають встановленим Законом України "Про автомобільний транспорт" вимогам.
 9. Об’єктом Конкурсу є маршрут (кілька маршрутів) міського або приміського автобусного сполучення, які входять до визначеного Організатором переліку об’єктів Конкурсу (додається).

На Конкурс виносяться маршрути із затвердженими паспортами.

 1. Обов’язкові умови Конкурсу:
 1. для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованим Міністерством юстиції України 14 травня 2007 року за                        № 499/13766, на приміських та міських автобусних маршрутах загального користування можуть бути задіяні автобуси категорії М2 класу А та В, категорії М3 класу А, В та І, ІІ, ІІІ;
 2. рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для  перевезення пасажирів на міських і приміських автобусних маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю, відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту;
 3. забезпечення роботи на приміських та міських автобусних маршрутах загального користування транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків, але не менше одного. Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування особами з інвалідністю (зокрема, з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно - рухового апарату, тощо), а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.

 У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам Конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у Конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років;

 1. у разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають цим Умовам, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, екологічної безпеки, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років.

Для участі у конкурсі, перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних автобусів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень міського та приміського сполучення.

 Транспортні засоби, які пропонуються для резерву, повинні бути не нижчі за показниками категорії та класу основних автобусів, заявлених для перевезення на об’єкті конкурсу;

 1. надання соціально значущих послуг автомобільного транспорту (перевезення пільгових категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства  користуються такими правами).
 1. Організатор, за результатами конкурсу, укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів на термін 5 років, у разі відсутності у переможця конкурсу автотранспортних засобів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, Організатор укладає з ним договір терміном на 1 рік.
 2. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 та статті 45 Закону   України "Про автомобільний транспорт".

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                              Наталія  КУНИЦЬКА

 

 

Додаток

                                                                               до Умов конкурсу з перевезення

                                                                               пасажирів на міських  та

                                                                               приміських  автобусних

                                                                               маршрутах загального

користування, що проходять у                                                            межах Маньківської селищної

                                                                                 територіальної громади

Перелік

об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських  автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Маньківської селищної  територіальної громади

№ об’єкта конкурсу

№ рейсу

Назва маршруту

Режим руху

Періодичність здійснення перевезень

Мінімальна кількість автобусів  / та пасажиромісткість

Категорія автобусу

Клас автобусу

1

159

Маньківка - Роги

звичайний

щоденно, крім неділі

2  /від 21

М2,М3

А,В, І,ІІ,ІІ

2

135

Маньківка - Кривець

звичайний

ср.,пт., сб.

2  /від 21

М2,М3

А,В, І,ІІ,ІІ

3

141

Маньківка - Кищенці

звичайний

вт., чт., сб.

2  /від 21

М2,М3

А,В, І,ІІ,ІІ

4

131

Маньківка- Дзензелівка

звичайний

ср.,пт., сб.

2  /від 21

М2,М3

А,В, І,ІІ,ІІ

5

109

Маньківка-Добра

звичайний

пн.,ср,сб.

2  /від 21

М2,М3

А,В, І,ІІ,ІІ

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                              Наталія КУНИЦЬКА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень