Маньківська громада
Черкаська область, Уманський район

Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, їх сімей, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців на 2021-2025 роки

Фото без опису

МАНЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від «27» квітня 2021 р.         смт Маньківка                                      № 9 – 3 /VIII

 

Про комплексну програму підтримки учасників

антитерористичної операції/операції об'єднаних

сил, їх сімей, родин Героїв Небесної Сотні,

постраждалих під час Революції Гідності та

бійців-добровольців Маньківської

селищної ради на 2021-2025 роки

 

          Відповідно до п. 22 ст. 26 та п.1 ст. 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою реалізації конституційних вимог щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, їх сімей, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців Маньківська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, їх сімей, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців  на 2021-2025 роки (далі – Програма).

2. Структурним підрозділам селищної ради, рекомендувати іншим виконавцям, зазначеним у Програмі, забезпечити її виконання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, спорту та соціального захисту.

 

 

    Селищний голова                                                     Валерій ІВАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  

до рішення селищної ради

 від 27.04.2021  № 9 – 3 /VIII

 

Комплексна програми

 підтримки учасників антитерористичної операції/

операції об’єднаних сил,  їх сімей,   родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців – добровольців

Маньківської селищної ради  на 2021-2025 роки 

 

ПАСПОРТ  програми  

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Маньківська селищна рада

2.

Розробник Програми

Відділ з питань соціального захисту виконавчого комітету Маньківської селищної ради

3.

Виконавець Програми

Маньківська селищна рада, відділи виконавчого комітету Маньківської селищної ради

4.

Учасники Програми

Відділи виконавчого комітету Маньківської селищної ради: з питань соціального захисту, освіти,  сім’ї, молоді та спорту,  земельних ресурсів; сектор культури та туризму;  комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Маньківської селищної ради»; комунальні некомерційні підприємства: «Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маньківської селищної ради,  «Маньківська багатопрофільна лікарня» Маньківської селищної ради

5.

Термін реалізації Програми

2021-2025 роки

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Селищний бюджет

Обласний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресур­сів, необхідних для реалізації

В межах фінансових можливостей

 

 

 

 

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована

комплексна програма

 

В умовах кризової ситуації, зумовленої військовою агресією з боку Російської Федерації, надзвичайно важливим є організація надання допомоги учасникам антитерористичної операції//операції об‘єднаних сил (далі – АТО/ООС), членам їх сімей  та членам сімей загиблих військовослужбовців, реалізація державних соціальних гарантій, надання медико-психологічних, оздоровчих та інформаційно-правових послуг. Програмою враховано комплекс заходів, спрямованих на соціальну, фінансову, правову та психологічну підтримку учасників АТО та членів їх сімей, соціальну адаптацію, професійну реабілітацію військовослужбовців, надання соціально-побутової допомоги їх родинам, здійснення моніторингу та контролю якості надання різних видів  соціальних послуг. На території Маньківської громади проживає    184   учасників АТО/ООС, в тому числі 34 особи з інвалідністю; батьки загиблого військовослужбовця, троє членів сім»ї Героя Небесної Сотні, 1 учасник Революції Гідності.

 

Комплексною програмою  передбачена підтримка та охоплення соціальним супроводом зазначеної категорії громадян, надання медичної та інформаційно-правової допомоги, здійснення заходів щодо відновлення їх психоемоційного стану, соціальної адаптації та повернення до активного громадського життя у цивільному середовищі; патріотичне виховання молоді та підростаючого покоління на даний час є вкрай актуальними. У зв’язку з демобілізацією необхідно вирішувати  питання надання всебічної допомоги учасникам АТО/ООС, які отримали поранення і потребують невідкладної медичної реабілітації.

У рамках Програми передбачається надання допомоги учасникам  АТО/ООС, добровольцям, членам їх сімей  та членам сімей загиблих військовослужбовців.

 

2. Мета та основні завдання Комплексної програми

 

Метою Комплексної програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення завдань в зоні проведення АТО/ООС, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з  громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та ООС, родин Героїв Небесної сотні, постраждалих під час  Революції Гідності та бійців-добровольців.

Також створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих та учасників АТО/ООС, родин Героїв Небесної сотні, постраждалих під час  Революції Гідності та бійців-добровольців.

 

          3. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми,
строки виконання Програми

 

Мету Програми передбачається досягнути шляхом:

надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством;

надання учасникам АТО/ООС, членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, родинам Героїв Небесної Сотні, постраждалим під час Революції Гідності та бійцям - добровольцям комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;

забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників АТО/ООС, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців – добровольців; увічнення пам'яті загиблих героїв.

Термін виконання Програми – 2021-2025 роки.

 

4. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, селищного бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

5. Завдання і заходи Програми та результативні показники

 

Учасники антитерористичної операції/операції обʼєднаних сил, їх сім’ї, родини Героїв Небесної Сотні, постраждалі під час Революції Гідності та бійці - добровольці потребують медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки).

Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки  з боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі їх сім’ям, гідне вшанування пам'яті полеглих за Батьківщину.

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах учасників АТО/ООС та постраждалих під час Революції Гідності, а також дасть можливість отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

Виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри
до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення
до військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.

Заходи, спрямовані на виконання Програми, наведені у додатку
до Програми.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація та контроль за виконанням заходів Програми здійснюється виконавчим комітетом селищної ради.

Відділ з питань  соціального захисту виконавчого комітету селищної ради щороку до 20 лютого готує та подає постійним комісіям з питань планування, бюджету та фінансів та  з питань  освіти, культури, охорони здоров’я, спорту  та соціального захисту узагальнений звіт про стан виконання завдань і заходів Комплексної програми і використання бюджетних коштів.

 

 

Секретар ради                                                                  Алла ПАВЛЕНКО

 

 

Додаток до Програми

 

Заходи

 комплексної програми  підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, їх сімей,  родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців – добровольців Маньківської селищної ради  на 2021-2025 роки

№ з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) на рік, грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

1. Соціальний захист

1.

Забезпечити належний рівень надання соціальних послуг учасникам АТО/ООС та родинам Героїв  Небесної Сотні

2021-2025 роки

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Маньківської селищної ради»

 

Місцевий бюджет,

інші джерела, не заборонені законодавством

В межах бюджетних призначень із залученням  коштів  з інших  джерел, не заборонених законодавством

Стабілізація психоемоційного стану, соціальна адаптація та реінтеграція в суспільство демобілізованих осіб та членів їх родин та родин Героїв Небесної Сотні

2.

Забезпечення учасникам АТО/ООС  та бійцям - добровольцям можливості реалізувати право на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної та комунальної власності в межах норм, визначених Земельним кодексом України та відповідно до вимог чинного законодавства

2021-2025 роки

Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету Маньківської селищної

 

Фінансування не потребує

 

Дотримання прав учасників АТО/ООС  та бійців - добровольців відповідно до чинного законодавства

3.

Консультування, особистий прийом учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих військовослужбовців,  сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців – добровольців  по питанню забезпечення санаторно-курортним оздоровленням, компенсацією на придбання  житла,  протезно-ортопедичними виробами та  технічними засобами реабілітації

2021-2025 роки

Відділ з питань соціального  захисту виконавчого комітету Маньківської селищної ради

 

 

Фінансування не потребує

 

Дотримання прав учасників АТО/ООС,  членів сімей загиблих військовослужбовців сімей Героїв Небесної Сотні,  постраждалих під час Революції Гідності  та бійців - добровольців відповідно до чинного законодавства

4.

Забезпечення  учасників АТО/ООС та їх сімей,  членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності  та бійців - добровольців психологічною реабілітацією на базі  обласного санаторію

2021-2025 роки

 Відділ з питань соціального  захисту виконавчого комітету Маньківської селищної ради

 

Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

 

В межах фінансових можливостей

Стабілізація психоемоційного стану, соціальна адаптація та реінтеграція в суспільство учасників АТО/ООС та членів їх родин,  родин Героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції Гідності та бійців - добровольців

5.

Забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти)  у районі проведення антитерористичної операції/ операції об»єднаних сил, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції/ операції об»єднаних сил, бойових дій та дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до п.19 частини 1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції Гідності

2021-2025 роки

Відділ освіти,   молоді та спорту  Маньківської селищної ради

Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

В межах бюджетних асигнувань

 

6.

Організувати першочерговий прийом учасників АТО/ООС для   забезпечення технічними засобами реабілітації.

2021-2025 роки

Відділ з питань соціального  захисту виконавчого комітету Маньківської селищної ради

 

Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансових можливостей

Дотримання прав учасників АТО/ООС відповідно до чинного законодавства

7.

Організувати належний рівень консультування та прийом документів  з надання пільг на оплату  житлово-комунальних послуг родинам учасників АТО/ООС, демобілізованих із місць проведення АТО/ООС та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС,  сім’ям Героїв Небесної Сотні та постраждалим під час Революції Гідності

2021-2025 роки

Відділ з питань соціального  захисту виконавчого комітету Маньківської селищної ради

 

Місцевий бюджет

В межах можливостей місцевих бюджетів

Дотримання прав учасників АТО/ООС, сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції Гідності відповідно до чинного законодавства

8.

Виплата щомісячної фінансової допомоги (стипендії) одному з членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Героїв Небесної Сотні

2021-2025 роки

Відділ з питань соціального  захисту виконавчого комітету Маньківської селищної ради

 

 

Місцевий бюджет

В межах можливостей місцевих бюджетів

Матеріальна підтримка членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС  та Героїв Небесної Сотні

9.

Виплата одноразової грошової матеріальної допомоги для забезпечення лікування учасників АТО/ООС, бійцям - добровольцям

2021-2025 роки

Відділ з питань соціального  захисту виконавчого комітету Маньківської селищної ради

 

 

Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

В межах можливостей місцевих бюджетів

Матеріальна підтримка учасників АТО/ООС бійців - добровольців

10.

Забезпечення  санаторно-курортними послугами учасників бойових дій, бійців-добровольців, осіб з інвалідністю внаслідок війни АТО/ООС та членів сімей загиблих військовослужбовців.

2021-2025

роки

Відділ з питань соціального  захисту виконавчого комітету Маньківської селищної ради

 

Місцевий, обласний бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

В межах можливостей  бюджетів

Покращення стану здоров’я  учасників бойових дій, бійців-добровольців, осіб з інвалідністю внаслідок війни АТО/ООС та членів сімей загиблих військовослужбовців.

2. Медичне обслуговування

1.

Забезпечити безкоштовною диспансеризацією учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС,  сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців - добровольців, у тому числі дороговартісним обстеженням (МРТ, КТ та інші), а також обстеженням на соціально-небезпечні хвороби

2021-2025 роки

Комунальне некомерційне підприємство «Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маньківської селищної ради  

Місцевий бюджет

В межах фінансових можливостей

Поліпшення індикаторних показників здоров’я

2.

Забезпечити безкоштовним зубопротезуванням учасників АТО/ООС, демобілізованих із зони АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції   Гідності та бійців - добровольців

2021-2025 роки

Комунальне некомерційне підприємство «Маньківська багатопрофільна лікарня» Маньківської селищної ради Черкаської області 

Місцевий бюджет

В межах фінансових можливостей

Поліпшення індикаторних показників здоров’я

3.

Надання стаціонарної медичної допомоги учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС,  членам сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалим під час Революції Гідності та бійцям - добровольцям на базі Комунального закладу «Черкаський обласний госпіталь ветеранів війни» Черкаської обласної ради та спеціалізованих ліжках для лікування ветеранів війни на базі лікувально-профілактичних закладів області

2021-2025 роки

Комунальне некомерційне підприємство «Маньківська багатопрофільна лікарня  Маньківської селищної ради Черкаської області

Обласний та місцевий бюджети

В межах фінансових можливостей

Поліпшення індикативних показників здоров’я

3. Освіта

1.

Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів - дітей   сімей учасників бойових дій  АТО/ООС

2021-2025 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради

Місцевий бюджет

В межах бюджетних призначень, передбачених на галузь

Поліпшення соціального захисту сімей  учасників бойових дій АТО/ООС

2.

Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів з числа дітей  із сімей  учасників бойових дій в АТО/ООСС

2021-2025 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради

Місцевий бюджет

В межах бюджетних призначень, передбачених на галузь

Поліпшення соціального захисту сімей  учасників бойових дій АТО/ООС

3.

Звільнення дітей учасників АТО/ООС,  сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції Гідності  від сплати за додаткові освітні послуги у державних і комунальних навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах естетичного виховання та гуртках, студіях і секціях при дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах

2021-2025 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради,  сектор культури та туризму Маньківської селищної ради

Фінансування не потребує

 

Соціальний захист сімей учасників бойових дій АТО/ООС

4.

Першочергове влаштування до дошкільних навчальних закладів дітей дошкільного віку, один з батьків-військовослужбовців яких знаходиться у зоні АТО/ООС

2021-2025 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради

Фінансування не потребує

 

Соціальний захист сімей учасників бойових дій АТО/ООС

5.

Залучати учасників АТО/ООС та осіб, демобілізованих із зони АТО/ООС, до проведення навчально-польових зборів для учнів 11-х класів

2021-2025 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради

Фінансування не потребує

 

 

6.

Здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей шкільного віку із сімей учасників АТО/ООС та дітей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС

 

2021-2025 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради

Фінансування не потребує

 

 

4. Культурно-мистецькі заходи

1.

Проведення у закладах культури громади культурно-мистецьких акцій, виставок, концертів, вистав, інших заходів присвячених героїзму учасників АТО/ООС, постраждалих під час Революції Гідності  та бійців - добровольців

2021-2025 роки

Сектор культури та туризму Маньківської селищної ради,   відділ освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Маньківської селищної ради»

 

Фінансування не потребує

 

Під час відвідування мистецьких та культурно-просвітницьких заходів виникають позитивні емоції, які допомагають  адаптації учасників АТО/ООС

2.

Залучення активних  громадян,  учасників АТО/ООС,  членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, сімей Героїв Небесної Сотні,  постраждалих під час Революції Гідності  та бійців - добровольців до організації культурно-просвітницьких заходів патріотичного спрямування

2021-2025 роки

Сектор культури та туризму Маньківської селищної ради, відділ освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Маньківської селищної ради»

 

Фінансування не потребує

 

Залучення до культурно-просвітницьких заходів патріотичного спрямування дасть можливість проявити свої організаторські та творчі здібності

3.

Встановити на території населених пунктів громади  пам’ятні знаки, меморіальні дошки загиблим учасникам АТО/ООС, Героям Небесної Сотні

2021-2025 роки

Сектор культури та туризму Маньківської селищної ради

Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансових можливостей

 

5. Патріотичне виховання молодого покоління

1.

Залучення учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих учасників АТО/ООС,  сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції Гідності  до військово-патріотичного виховання молоді при проведенні місячника оборонно-масової роботи приуроченого до державних свят.

 

2021-2025 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради

Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

 

Підвищення свідомості молодої людини щодо любові до Держави та її традицій

2.

Організація зустрічей учнів з учасниками АТО/ООС,  членами сімей загиблих учасників АТО/ООС, сім’ями Героїв Небесної Сотні, постраждалими під час Революції Гідності   та волонтерами, які надають їм допомогу

2021-2025 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради

 

Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

 

Виховання патріотизму у дітей та молоді

 

3.

Організація співпраці з громадськими організаціями учасників АТО/ООС, дружин загиблих учасників АТО/ООС щодо патріотичного виховання молоді

2021-2025 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради

Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

 

 

4.

Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті захисників, які віддали життя за незалежність України

2021-2025 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

 

Виховання патріотизму у дітей та молоді

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                        Наталія ОЛІЙНИК

                   

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень